PÆDAGOGISK UDVIKLING

Fenskær Efterskole har i en årrække arbejdet med at udvikle den anerkendende tilgang til eleverne.
Vi har afholdt lokale kurser med deltagelse af alt personale, fordi alle voksne på efterskolen har kontakt med eleverne.

2008-2009         Kursusrække ved psykolog Jørgen Rønsholdt, Skive

2009-2010         Kursusrække ved chefkonsulent Magne Uldall-Jessen, Skive

2010-2011         Kursusrække ved KRAP-psykolog Ida Kortbæk, Viborg

2011-2012         Supervision ved KRAP-psykolog Ida Kortbæk, Viborg

I skoleåret 2012-2013 eksperimenteres der med forskellige organisationsformer i forbindelse med supervision.

2012-2013         Supervision ved KRAP-psykolog Ida Kortbæk, Viborg

2013-2014         Fortsat supervision samt pædagogisk udviklingsarbejde om den nye
                      ungdoms/forældrekultur. Blandt andet gennem udvikling af vores
                      arbejde med SMTTE-modellen

2014-2015         Supervision fortsat med Ida Kortbæk

2015-2016         Arbejde med neuropsykologisk screening ved John Zeuthen

2016-2017         Fortsat arbejde med neuropsykologisk screening, samt arbejde omkring voldsforebyggelse.