Værkstedets navn: MUSIK

Intro: Undervisningen i musik på Fenskær foregår i en selvstændig bygning – med et velindrettet og veludstyret musiklokale. Der er gode faciliteter til både teoretisk- og praktisk musikundervisning. Lokalet er fleksibelt indrettet, så der er ”rum” til både den stille snak og fordybelse – men også til, at alle kan være aktive på gulvet med dans/bevægelse og rytmeøvelser. I lokalet har vi internetadgang og tv, der understøtter undervisningen. I fritiden må eleverne benytte musiklokalet, hvis de har et ”musikkørekort”, så de kan øve sig og måske selv lave elevbands.

Mål: Med udgangspunkt i elevernes interesse for musik er det værkstedets mål igennem en individuel tilrettelagt undervisning at udvikle den enkelte elevs viden og kundskaber.
Målet er endvidere

 • at eleverne udvikler deres musiske evner og bevarer deres lyst og nysgerrighed til at beskæftige sig med musik
 • at eleverne udvikler bevidsthed om musiske virkemidler både som lytter og som aktivt udøvende.
 • at eleverne i samarbejde med andre opnår forståelse af egen musikkultur og –tradition.
  at eleverne styrker i deres motoriske, sociale og sproglige færdigheder.
 • at eleverne opnår en reel indsigt, der kan hjælpe dem med at gennemskue mediernes glamourøse musikudbud.

Indhold: Undervisningen bygger bl.a. på elevernes egne oplevelser, erfaringer og iagttagelser og er med til at danne grundlaget for de færdigheder, de opnår.

 • sang/stemmetræning: i undervisningen indgår et bredt repertoire af især danske, men  også engelske sange. Der arbejdes med elementær sangteknik og vigtigheden af grundig og korrekt opvarmning. Endvidere arbejdes der med indhold/fortolkning/ stemning i de enkelte sange, der anvendes.
 • Sammenspil – både i alm. band-opbygning eller efter rotationsprincip
 • Folkedans/dans/bevægelse
 • Selvstændig musikalsk skaben gennem musik/IT – eller gennem improvisation i forbindelse med sammenspil og skrivning af tekst/rap til et sammenspilsnummer.
 • Musikorientering og aktiv lytning
 • Opførelse af musik ved både større og mindre arrangementer. – Herunder samarbejde musik-drama (musical) og musik-video, når der er aktuelt.

Evaluering:På musikværkstedet evaluerer vi bl.a. løbende ved hjælp af vejledning og instruktion. Ved værkstedets start gennemgår vi med hver enkelt elev, hvad de gerne vil udfordre sig selv med og sætte fokus på i periodens forløb. Ligeledes evaluerer vi individuelt ved periodeafslutning, hvilket udmunder i en værkstedsudtalelse.