Værkstedets navn: PILEFLET

Intro:Undervisningen foregår i et stort kælderlokale, hvor der er god plads til, at den enkelte elev kan have sit materiale.
I tilknytning til kælderlokalet er der mindre  lokaler med fryser, hvor pilen og de ufærdige arbejder kan opbevares.

Mål: Under særlig hensyntagen til elevernes fysiske, psykiske og sociale udvikling er målet med undervisning i pileflet, at eleverne
-  får kendskab til, hvordan flettepil gror, høstes, opbevares, behandles og bruges.

-  via praktisk flettearbejde – får indarbejdet positionsudtryk som f. eks. højre, venstre, foran,  
   bagved, mellem, under, over osv.
-  styrker motorikken og skaber et produkt, som kan vurderes og evalueres.
-  styrker deres skaberglæde og lærer noget af et gammelt håndværk, som de senere kan  
   have glæde af. 

Indhold: Hvis vejret tillader, starter vi med at høste de flettepil, som vi selv dyrker. Derefter lærer eleverne at sortere pilen, og så bliver en del af den stillet til tørre. En anden del af de nyhøstede pil anvendes til at lære eleverne at flette ”levende” træer, og en lille del klippes til stiklinge, som plantes i marts. På denne praktiske måde lærer eleverne om flettepilens ”cyklus”.

Tørret, opblødt pil fra foregående års høst anvendes til fremstilling af mange forskellige produkter såsom fuglekuglekræmmerhuse, lygtehuse, diverse bakker og kurve af forskellig observans. En del produkter flettes på finerbunde, og der er mulighed for at kombinere pileflettet med andre materialer som f.eks. cykelslange eller kastanjer.

Eleverne får i så vid udstrækning som mulig selv lov til at bestemme, hvad de vil producere, men i produktionsfasen kommer de uvægerligt alle til at arbejde med de grundlæggende fletteteknikker. De lærer at bruge værktøjet, og de lærer de elementære fagudtryk. Uanset hvilket produkt eleverne arbejder hen imod at fremstille starter de med at flette en kimning, hvor man fletter med tre pil ad gangen i et fast mønster foran to stager og bagved en, og allerede her i starten af flettearbejdet, støder vi på nødvendigheden af at kunne anvende præpositionsudtryk i praksis.

Senere fortsætter vi så med forskellige former for sideflet, som kræver indlæring af nye arbejdsmønstre, og til slut skal arbejdet naturligvis afsluttes.

Der gives individuel mundtlig instruktion og arbejdsprocesserne forevises.

Undervejs i forløbet gives individuel hjælp og vejledning. Der laves gerne en samlet udstilling af de færdige produkter f.eks. til vore forældredage, og eleverne er både glade for og stolte af de ting, de har lavet – og høster stor anerkendelse for deres arbejde.   

Evaluering: Når det enkelte produkt er færdigt, evalueres både proces og resultat med den enkelte elev. Ved slutningen af hver periode evalueres forløbet med den enkelte elev. Denne evaluering skrives i elevens værkstedsudtalelse.