Værkstedets navn: TRÆ

Intro: Undervisningen foregår i skolens træværksted som er indrettet med individuelle arbejdsstationer, drejebænke og overfladebehandlingsområder. Desuden er der indrettet procesudsugning.

Værkstedsundervisningen foregår i hold på max 8 elever. Eleverne arbejder med individuelle undervisningsforløb / projekter.

Formål: Med udgangspunkt i elevens nysgerrighed og interesse for faget, er det værkstedets mål igennem en individuelt tilrettelagt specialundervisning at bibringe eleverne viden om grundlæggende materialer og arbejdsprocesser i træbearbejdning. 

 • at eleverne får større kendskab til træs muligheder, egenskaber og prisniveau
 • at eleverne oplever glæden ved at arbejde, kontrollere og formgive
 • at eleverne oplever glæden ved at skabe et produkt alene eller sammen med andre
 • at eleverne får kendskab til almindeligt håndværktøj – dets brug og vedligeholdelse
 • at eleverne bliver i stand til at lave en arbejdsskitse og benytte denne
 • at eleverne bliver i stand til at tilrettelægge et kortere arbejdsforløb således, at de senere selv kan arbejde med det i deres fritid
 • at eleverne får kendskab til faremomenter i forbindelse med brug af forskellige værktøjer samt overfladebehandlinger
 • at den enkelte elev arbejder med sammenhængen mellem arbejdsindsats og produkt kvalitet. (Udholdenhed og håndværksmæssig indstilling, kontra dårligt arbejde/sjusk og ligegyldighed) 

Indhold: Den praktiske undervisning tager udgangspunkt i selvformulerede eller lærerstillede opgaver, i egne skitser, tegninger eller billeder, alt efter den enkelte elevs ønsker, lyst og kunnen.

Det valgte design/produkt gennemgås af lærer og elev, der udarbejdes en arbejdsplan med skitser og mål, og herefter snakkes metoder og teknikker igennem. 

Følgende teknikker vil kunne indgå i undervisningen:

 • tegning og skitsefremstilling
 • opmåling: brug af lineal, vinkel, passer m.m.
 • savning: langs, tværs, stik, dekupør
 • samlingsformer: søm, lim, skruer, fælning, dyvling
 • overfladebehandling: pudsning, dekoration, olie, lak
 • værktøjslære og vedligeholdelse

Der arbejdes rigtigt meget med valg af design og fordybelse i eget produkt, at gøre sig umage med sit arbejde, at eleven kommer til at opleve stolthed over sin arbejdsindsats og det design /produkt, arbejdet resulterer i.

Det er centralt i arbejdet på værkstedet, at den enkelte elev lærer at stole på sig selv og lærer at anvende den læring, han/hun har tilegnet sig gennem undervisningen.

Evaluering: Der foregår evaluering af arbejdet med de forskellige produkter undervejs i tilblivelsesprocessen. Ofte skal eleven lave flere af de samme produkter for at understøtte den læring, som arbejdet på værkstedet giver. Hver værkstedsperiode afsluttes med en skriftlig udtalelse, som gennemgås med den enkelte elev og skrives i værkstedsudtalelsen.