Om undervisning

På Fenskær Efterskole arbejder vi med et bredt undervisningsbegreb.

Fenskær Efterskole har mange praktisk/musiske værksteder. De unge har rigtig mange undervisningstimer – minimum 38 lektioner i ugen! De obligatoriske fag fylder ikke så meget i skemaet. Det gør til gengæld de værksteder og valgfag, som den unge vælger at deltage i. Det falder rigtig godt i tråd med vores ønske om at give de unge et medansvar for deres liv.

At få lov til at vælge en stor del af sit skema, giver klart succesoplevelser – og det er tydeligt at de unge får lysten til at lære mere. Udover værksteder, har de unge hver dag hustimer, hvor de blandt andet undervises i orienteringsemner. Om eftermiddagen og om aftenen er der valgfag - du finder de aktuelle valgfag i vores indholdsplan.

Valg af skema

Vi har fra 2015/16 delt skoleåret ind i 3 perioder. Så 3 gange om året vælger eleverne hvilke værksteder og valgfag de vil arbejde med. Det foregår under kyndig vejledning af huslærerne – men det er de unge, der har valget!

Vi gør meget ud af at vælge rigtigt – og når man har valgt for en periode, kan man ikke bare lige bytte.

De mange aktiviteter

På Fenskær Efterskole har vi et bredt udvalg af spændende aktiviteter, som de unge kan vælge imellem.

Du kan læse mere om indhold og målsætning for de enkelte fag, som er delt op i følgende områder:

Flere er på vej !