Kort om 3U

3U er Fenskær Efterskoles udslusningsafdeling. 3U står for: Ungdom -Udvikling ogUddannelse. Der er plads til 32 elever som bor i 4 huse. De har deres eget værelse, og står på skift for den daglige husholdning i huset. Til hvert hus er tilknyttet 2 huslærere. Eleverne deltager i løbet af dagen i forskellige skole-, uddannelses- og udslusningsprojekter. Om aftenen har de unge mulighed for at deltage i valgfag på efterskolen eller de kan gå til eksterne aktiviteter på f. eks VUC og i Ungdomsskolen.

Elever på 3U har typisk gået 2 år på specialefterskole. Vi har både elever fra Fenskær Efterskole og fra andre specialefterskoler.

3U er et individuelt tilrettelagt forløb, hvor der både satses på det alment dannende og det det erhvervs- og uddannelsesafklarende. På 3U er det målet at gøre de unge så selvhjulpne som muligt. Det sker blandt andet gennem målrettet botræning og diverse udslusningsprojekter.

Man skal til en personlig samtale for at kunne blive optaget på 3U.